Pretvorba je riječ koja u Hrvatskoj ima vrlo negativno značenje. A kako i ne bi kad se povezuje s brojnim primjerima koji su loše završili po poduzeća i radnike u kojima je pretvorba provođena. Pretvorba se gotovo po svom značenju identificira s promjenom vlasništva, iako pretvorbe mogu biti različite. Zapravo, poduzeće bi stalno trebalo biti u nekom procesu pretvorbe!

Promjene koje okružuju poduzeća u današnjem poslovnom okruženju svakodnevni su poticaj i snažan pritisak da se poduzeća transformiraju i pretvore u nešto novo ili da jednostavno –nestanu. Za većinu je poduzeća problem i jedan takav poticaj! Globalizacija, usporavanje ekonomije, ekonomske integracije poput članstva u Europskoj uniji, tehnološki pomaci, zahtjevi za korištenjem obnovljivih izvora energije ili izazovi usklađenosti s propisima, samo su neki od onih koji pritišću i melju sva ili gotovo sva poduzeća. Istovremena pojava više inicijatora promjene jako utječe na sposobnost poduzeća da im se prilagodi.

Sposobnost prilagodbe i pretvorbe poduzeća dodatno usložnjava to što se životni vijek, kako globalnih tako i lokalnih trendova, skraćuje pa organizacije fleksibilnim rješenjima stalno trebaju tražiti put u transformaciji svog poslovanja i razvoja. Zbog toga smo svjedoci i potpunih pretvorbi poduzeća iz jedne vrste poslovanja u drugu. Uzmite samo primjer IBM-a koji je do 80-ih godina prošloga stoljeća bio sinonim za proizvodnju računala, a danas im iz tog izvora dolazi manje od polovice prihoda.

Jedno istraživanje govori nam da će se većina najvećih svjetskih poduzeća potpuno preobraziti u sljedećih 15 godina, što govori o njihovoj sposobnosti da se prilagode i opstanu na tržištu. No, pretvorba ima više lica pa je važno da ih razlučimo i osvijestimo kojom se pretvorbom naše poduzeće bavi!

Prva je operativna pretvorba u kojoj poduzeće nastavlja raditi ono što trenutačno radi, samo to pokušava raditi brže, kvalitetnije ili jeftinije. U toj se kategoriji nalaze poduzeća koja prihvaćaju neki oblik digitalnog poslovanja, odnosno korištenja novih tehnologija za rješavanje starih problema. To nije pretvorba u novo poduzeće, jer se suština poduzeća ne mijenja. Poduzeće će u kratkom razdoblju sniziti troškove ili povećati zadovoljstvo klijenata te tako dobiti nešto vremena za potpunu pretvorbu.

Sljedeća kategorija pretvorbe fokusirana je na model rada i omogućuje poduzeću da nastavi raditi ono što radi, ali na potpuno drugačiji način. Jedan od primjera takve pretvorbe je i Netflix čije emisije možemo gledati i u Hrvatskoj. Netflix je svoj put započeo distribucijom filmova na DVD-ima. Slao ih je poštom i tražio klijente da im pošiljke nakon gledanja vrate. Možemo ga zamisliti kao videoklub u koji nismo morali ići, već bi nam željeni film stizao poštom. Korištenjem digitalne tehnologije Netflix je distribuciju filmova poštom zamijenio dijeljenjem sadržaja internetom. Dakle poduzeće i dalje distribuira filmove, samo na drugačiji način. Razvoj tehnologija omogućio je raznim poduzećima da nastave raditi ono što najbolje znaju na drugačiji način. Ako su sposobni taj način približiti svojim klijentima, ta vrsta pretvorbe može im omogućiti rast i razvoj.

Najveća pretvorba je ona u kojoj poduzeće mijenja svoju suštinu, to je strateška promjena koja otvara nove mogućnosti uz dozu rizika da je put kojim je poduzeće krenulo – pogrešan. Mnogi su primjeri takvih pretvorbi među najpoznatijim poduzećima svijeta. Amazon koji je počeo kao online knjižara, velik dio svojih prihoda ostvaruje iznajmljujući servere drugim poduzećima. Google koji je počeo kao tražilica, sada proizvodi autonomne automobile. Uspješno izvedena strateška pretvorba osnažuje poduzeće i daje mu nove mogućnosti za rast i razvoj. Ako je slabo zamišljena ili provedena, može biti uzrokom njegove propasti.

Poznavanje oblika pretvorbe jako je važno za menadžment poduzeća jer se na temelju njega oblikuje i način na koji poduzeće mjeri vlastiti učinak i uspjeh. Korištenjem pogrešnog načina mjerenja poduzeće nema prave podatke o tome što rade njegovi konkurenti i kako ono stoji u odnosu na njih. U prethodno navedenom primjeru mjera prvog oblika Netflixovog rada bila je uspješnost korištenja resursa skladišta i distribucije, a nakon pretvorbe Netflix uopće ne koristi skladište i fizičku distribuciju. Puno mu je važnija propusnost i stalnost internetske veze.

Google se u dijelu prodaje oglasnog prostora natječe s drugim igračima na tržištu oglašavanja, a njegov će automobil bez vozača za konkurenciju imati nekog od svjetskih proizvođača automobila. Korištenje istih mjernih podataka i nakon provedene transformacije znači da se poduzeće nije transformiralo u potpunosti. To je jedna od važnih spoznaja koja može spasiti poduzeće.

Strateška pretvorba poduzeća ne nastaje preko noći. Menadžment poduzeća promatra tržište i predviđa ponašanje kupaca te razmišlja o tome na koji način zadovoljiti potrebe koje nastaju iz predviđenog ponašanja. Stvaranje jedne takve strateške vizije prvi je čin u preoblikovanju poduzeća.

Prvi čin: Predvidjeti što kupac želi i kako postići da mi budemo rješenje

Kupcima trebaju rješenja, a ne konkretni proizvodi ili usluge. Transformaciju poslovanja treba uskladiti s potrebama kupaca – zapravo ih treba predvidjeti. Šire istraživanje o toj temi otkriva da se potražnja kupaca može prepoznati otkrivanjem faktora koji utječu na promjenu njihovih preferencija.

Na tom temelju stvara se vizija novog poduzeća koja uključuje definiranje dubine i opsega promjena te redizajna unutarnjih procesa i struktura. Istraživanje je pokazalo da većina poduzeća strateški pristupa transformaciji kontinuirano usklađujući svoje poslovne modele sa strategijom. Zbog toga transformacija nikad nije završena i postaje jedan kontinuirani proces. To je situacija u kojoj se svakodnevno poduzimaju transformacijski koraci.

Oni koji zapnu na pola puta između postojećeg i novog poslovnog modela, najčešće se ograničavaju na operativnu pretvorbu u kojoj poboljšavaju određene procese ili funkcije u poduzeću kako bi proizvodili jeftinije ili kvalitetnije proizvode. No, kako se na muci poznaju junaci, uvijek dođe trenutak u kojem treba odlučiti je li potrebna velika transformacija ili postoji mogućnost da će biti dovoljna transformacija ograničenog dometa. To ovisi o trenutačnom stanju organizacije i njenim sposobnostima prilagodbe, a još više o sposobnostima menadžmenta da prilagodbu provede. Ako poduzeća ne provode kontinuiranu pretvorbu i dovedu se u situaciju kad moraju napraviti taj veliki korak, to postaje pitanje života i smrti. Na taj se korak, prema drugom istraživanju, spremno odlučiti samo 18 posto poduzeća!

Drugi čin: Provedba je najteži dio transformacije

Većina poduzeća sposobna je ispravno postaviti viziju, ali njena provedba je težak dio. Više od polovice poduzeća, prema jednoj studiji koju je u SAD-u proveo KPMG, ne uspijevaju postići željeni poslovni rezultat nakon pretvorbe. Za to postoji jedan vrlo važan razlog.

U trenutačnoj složenoj i brzo promjenjivoj poslovnoj klimi, organizacije često podcjenjuju važnost usavršavanja operativnog modela. Dakle prije prelaska na novi model poslovanja potrebno je do savršenstva izbrusiti postojeći. Tako će poduzeće steći konkurentsku prednost koja će mu omogućiti povećanu zaradu, bolji pristup klijentima i vrijeme za provedbu transformacije među ljudima, procesima, tehnologijom, upravljanjem podacima i rizicima kojima je poduzeće izloženo. To će poduzeću omogućiti i prethodno nepoznata znanja koja će mu pomoći da bolje osmisli u kojem smjeru želi ići te kako da pretvorbu i ostvari.

Druga prepreka provedbi je menadžment poduzeća koji živi u prošlosti i ne vidi promjene koje se dešavaju u okolini. Ako je, uz to, poduzeće uspješno, odnosno ima stalni priljev novca i odlične rezultate, menadžment može zaključiti da je to jedini i ispravni put kojim poduzeće treba nastaviti poslovati.

Napustiti postojeći poslovni model, posebno ako je uspješan, vrlo je teška odluka. I nju donose samo oni koji znaju da svaki model poslovanja, ma kako uspješan bio, ima ograničen domet i vijek trajanja. Svaki poduzetnik ili menadžer trebao bi biti svjestan te činjenice i svakodnevno tražiti mogućnosti kojima će poduzeće dovesti do kontinuirane pretvorbe.

Kako stoje stvari u vašem poduzeću? Radite li na kontinuiranoj pretvorbi ili ste stali u vremenu i prostoru te čekate da dođe onaj veliki trenutak pitanja života ili smrti?