OIF pregled

TJEDNI PREGLED: Odličan tjedan za fondove, dobitnici u fokusu

Tjedan su rastom većim od jedan posto zaključila 22 fonda, niti jedan fond ne bilježi pad za više od jedan posto.

HEP nastavlja poslovati stabilno

Fokus ulaganja, za koja su nam mjerama iz Odluke Vlade osigurana sredstva za buduće razdoblje, bit će na izgradnji obnovljivih izvora energije i jačanju elektroenergetske mreže radi jednakog pristupa električnoj energiji svim građanima RH ali i prihvata novih obnovljivih izvora, a čime ćemo doprinijeti ostvarenju planirane dekarbonizacije i energetske samodostatnosti Hrvatske.